Recicla correctament

6 tipos de contenedores para reciclaje .

No oblides de portar els residus als contenidors. Cadascun del residus al seu contenidor. És molt important per a ajudar al medi ambient i al planeta.

Contenidor de color Groc

En el contenidor groc posem plàstics i envasos metalics.

Contenidor de color roig

En el contenidor roig és deixen desfets perillosos: Exemples : bateries, piles, etc.

 
 

Contenidor de color gris

En el contenidor de color gris es posen els desfets generals .

Contenidor de color verd

En el contenidor ver és deixen els botelles de vidrio o cristalls trencats .

Contenidor de colo taronja

El contenidor de color taronja es el orgànic i es deixen restos d’aliments o ossos.

Contenidor de color blau

El contenidor de colo blau es el del paper es deixen tot tipus de paper, cartó etc.

Reducció de la contaminació ambiental

Contenidor ple fins a rebossar de fem, enmig d'un espai natural.

Per a poder reciclar bé tens que seguir aquestes indicacions:

-Separar els residus en els respectius contenidors.

-No tirar els residus en el en mig del medi ambient,sobre tot els plàstics que son els que més contaminen.

El riu més contaminat del món

Aquesta foto és del riu de Índia, un dels exemples més clars de que estem contaminant el medi ambient.En vegada de tirar els residus o el fem al medi ambient el podríem reciclar,una de les maneres més sanes de ajudar al medi ambient és reciclar el fem.

L’ajuda al planeta

Planeta Terra abraçat per dues fulles

L’ajuda al planeta és important per poder salvar el nostre ecosistema, i per poder salvar els éssers vius que estan en ells.

muntanya de basura

Aquesta imatge es un exemple de a on que hem arribat gracies a la contaminació,per que no reciclem com toca.

ave amb reds de pesca

Aquesta imatge es la de una au que està envoltada de plàstics i de lo que pareixen reds de pesca i aixo es per la  ostra culpa ja que contaminem tots els medis.